Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszyński, adres e-mail: pruszyniak8@wp.pl
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych. b/ Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt c) Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora. e/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. f/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych. g/Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji

Lipowa 4,
15-427 Białystok

+48 85 742 05 90
+48 85 676 96 35
+48 664 705 765

Pon - Czw  11:00 - 00:00
Pt - Sob  11:00 - 01:00
Nd  11:00 - 00:00

pizzeriafuks@wp.pl

https://www.facebook.com/pizzeriafuks