Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszyński, adres e-mail: pruszyniak8@wp.pl
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych. b/ Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt c) Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora. e/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. f/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych. g/Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji

Grochowa 3 ,
15-423 Białystok

85 7420590
664 705 765

Lipowa 4,
Białystok

85 6769635

Pon - Czw 10:00 - 00:00
Pt - Sob 10:00 - 01:00
Nd 12:00 - 00:00

fukspizza@wp.pl